Blauwe Vlambrander MHG RE 1.26 tot 70 h

Een fantastische, volledig roetvrije Low NOx stookoliebrander

Tel. 053/63 00 08

e-mail: stephan@kreatherm.be

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
                

 

 

Werkingsprincipe en de grote voordelen ervan

 

 

 

Het is een vergassingbrander : door het principe van thermodynamische mengselbereiding op basis van recirculatie van de rookgassen wordt stookolie in gas omgezet. Het resultaat is een perfecte, zeer propere en totale verbranding gekenmerkt door de typische blauwe vlam .

 

De ROETVRIJE verbranding garandeert:

Een maximaal én VOORAL CONSTANT jaarrendement , omdat de vuurhaard van de ketel NIET vervuilt. De traditionele branders ( die inderdaad ook al proper werken ) vervuilen de ketel toch nog steeds iets meer, zij het met zelfs maar een paar millimeter roetafzetting. Deze geringe afzetting is wel al voldoende om het rendement met enkele procenten te laten dalen.

 

De blauwe vlam-brander verlaagt dus aanzienlijk de rookgasverliezen omdat de energie, vrijgekomen bij de verbranding, doorheen de propere ketelwanden gemakkelijker en dus beter het CV-water bereikt. Geen hinder van dit "isolerend" roetlaagje betekent dus een optimaler energie-opname en lagere, resterende schouwtemperatuur.

 

Zeer zuinig stookolieverbruik.

 

 

 

Algemene beschrijving

 

Deze uitzonderlijke brander, ook gekend als "Raketbrander" , werd met de kennis vanuit de ruimtevaart-technologie reeds in 1980 ontwikkeld en heeft dus ondertussen reeds lang zijn grote betrouwbaarheid bewezen. En omdat vooruitgang geen stilstand toelaat, is dit topproduct steeds verder geëvolueerd.

 

Bijzonder geluidsarme werking, mede door de ingebouwde geluidsdemper in de verse lucht-aanvoer.

 

Gebruiksvriendelijk: de correcte werking van de brander wordt bewaakt door een LED-aanduiding.

 

Snelle en eenvoudige montage: deze brander is vooraf in de fabriek zo goed als volledig vooringesteld. Extra bijregelen is vaak onnodig of blijft in ieder geval zeer beperkt.

 

Zeer eenvoudig en minimaal onderhoud: niet alleen van de brander, maar nog belangrijker, van de ketel.

 

 

Zeer milieuvriendelijk: de emissies van schadelijke stoffen zijn van het laagste niveau. Low NOx-brander door een uiterst minimale stikstofuitstoot.

 

Reeds in 1980 was deze oliebrander dan ook de eerste die in Duitsland het milieukeurmerk "Blauwe Engel" toegekend kreeg.

 

 

 

1. Dichting tussen mengsysteem en vlambuis.

 

2. Aanvoer stookolie.

 

3. Aanvoer verse verbrandingslucht.

 

4. Verstuiver.

 

5. Vlambuis waarin zich de vlam ontwikkelt, deze wordt steeds roodgloeiend en straalt de geproduceerde warmte uit. De blauwe vlam-brander is dus een stralingsbrander .

 

6. Mengsysteem aangepast aan het brandervermogen.

 

7. De lucht en stookolie vormen een ideaal verbrandingsmengsel.

 

Een universele brander, overal inzetbaar

Deze brander is wordt afgesteld met het oog op topprestaties. Een maximaal rendement en een CO2-gehalte van 13,5 tot 14 % wordt gemakkelijk gehaald.

 

Gezien het stijgend dauwpunt van stookolie bij een stijgend CO2-gehalte, is dit de ideale brander in combinatie met condenserende stookolieketels ( type Sime Estelle HE ). De condensatie begint dan ook bij een iets hogere retourtemperatuur, wat opnieuw een rendementsverbetering betekent.

 

Ideaal voor de vervangingsmarkt: deze zeer universele brander kan met bijna elke ketel gecombineerd worden. Zelfs met ketels van de oudere generaties.

 

De krachtige ventilator overwint de druk van vrijwel elke vuurhaard, zelfs al is die vrij hoog.

 

Mooie combinaties met:

ACV ketels N1, N2 en N3 ( enkel CV ).

ACV ketels BNE 1 en BNE 2, met ingebouwde inox boiler 120 l.

ACV ketels Delta Pro S 25, 45 en 55, met ingebouwde inox boiler.

Sime ketels Estelle 4, 5, 6 en 7 ( enkel CV ).

Sime condensatieketels Estelle HE 4, 5, 6 en 7 ( enkel CV ).

 

 

 

 

Technische gegevens en afmetingen

 

Voeding: mono 230 Volt

Vermogen RE 1.22, 26, 32 & 38:   90 Watt

Vermogen RE 1.44, 50, 60 & 70: 180 Watt

Gewicht:

RE 1.22, 26, 32 & 38: 12 kg.

RE 1.44, 50, 60 & 70: 13 kg.

 

 

  Nuttig vermogen Belastbaar ketelvermogen Diameter D Lengte L1 Lengte L2
Type kW kW mm mm mm
RE 1.22 H 21 19 - 22 80 250 337
RE 1.26 H 25 22 - 26 80 250 337
RE 1.32 H 30 26 - 32 93 270 337
RE 1.38 H 36 32 - 38 93 270 337
RE 1.44 H 42 38 - 44 93 270 357
RE 1.50 H 48 44 - 50 93 270 357
RE 1.60 H 57 50 - 60 93 310 357
RE 1.70 H 68 60 - 70 93 310 357

Gallerij